Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 Telefony:

(+48 22) 58 70 326

(+48 22) 58 70 337

fax: (+48 22) 58 70 205

e-mail:  oki@wody.gov.pl

co.warszawa@wody.gov.pl 

Adres:

ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

Zjawiska lodowe

Z dniem 27.03.2018r. RZGW w Warszawie zakończyło wydawanie komunikatów lodowych w sezonie zimowym 2017/2018.

RZGW nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty będące następstwem interpretacji i/lub wykorzystania informacji hydrologicznych, meteorologicznych i wszelkich innych dostępnych na stronie internetowej Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej PGW WP RZGW w Warszawie.